Program razvoja podeželja – Evropa investira v podeželje2019-08-19T07:58:02+01:00

Program razvoja podeželja – Evropa investira v podeželje

Kmetija Jakopič v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja aktivnosti, ki so sofinancirane iz Programa razvoja podežlja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020. Sofinancirane so iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Iz tega vira pa se sofinancira podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, v katerega smo vključeni.

Povzetek:

V letu 2015 je kmetijo prevzel mladi gospodar Janez. Z novim letom smo začeli izvajati aktivnosti, za katere smo se obvezali v javnem razpisu. Cilji bodo izpolnjeni do leta 2019.

Cilji:

Glavni cilji kmetije Jakopič so: najem kmetijskih zemljišč, uvedba ali posodobitev kmetijske mehanizacije, povečanje vrst tržnih proizvodov, uvedba ali posodobitev specialne kmetijske mehanizacije, ureditev pašnikov ter uvedba ali posodobitev kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene manjši porabi fitofarmacevtskih sredstev.

Dejavnsti(za doseganje cliljev):

Naša glavna dejavnost je prireja mleka in pridelovanje krompirja.

Pričakovani rezlutati:

Pričakovani rezultati so: povečanje obsega proizvodnih kapacitet, povečanje konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva, prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije, prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolje.