Program razvoja podeželja – OMD pod 10.000€2019-08-19T08:00:43+01:00

Program razvoja podeželja – OMD pod 10.000€

Naziv aktivnosti:

Izvajanje ukrepa Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji:

Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Glavne aktivnosti:

Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je življenjski in gospodarski prostor za domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij.

Pričakovani rezultati:

Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.