Program razvoja podeželja – Dobrobit živali do 10.000€2019-08-19T07:58:56+01:00

Program razvoja podeželja – Dobrobit živali do 10.000€

Naziv aktivnosti:

Izvajanje ukrepa Dobrobit živali (ukrep 14).

Cilji:

Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Glavne aktivnosti:

Izvajanje načinov in oblik reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso.

Pričakovani rezultati:

Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.