Program razvoja podeželja2020-05-28T17:22:14+01:00

PREJEMNIK SREDSTEV ZA UKREP M4.1

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

NAZIV AKTIVNOSTI

Novogradnja hleva za krave molznice in plemenske živali s pripadajočo opremo in novogradnja delno pokritega gnojišča iz naslova podukrepa M4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

 

POVZETEK

Kmetija je na javnem razpisu kandidirala v novogradnjo hleva za krave molznice in plemenske živali s pripadajočo opremo in novogradnjo delno pokritega. Naložba je bila nujna zaradi posodobitve kmetijske proizvodnje in selitve kmetije na novo lokacijo.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Zgradili smo hlev, v katerem je 71 ležalnih boksov za krave molznice in skupna ležišča za teleta in plemenske telice s pripadajočo opremo za krmljenje ter delno pokrito gnojišče v velikosti 380 m3. Te investicije so bile predmet javnega razpisa.

CILJI

  • posodobitev in povečanje obsega kmetijske proizvodnje;
  • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela;
  • zagotoviti kvalitetnejšo oskrbo živali.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • povečanje tržne proizvodnje zaradi povečanja števila krav molznic;
  • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela, zmanjšanega transporta krme, spremembe načina molže;
  • izboljšanje dobrobiti živali zaradi kvalitetnejše oskrbe živali in uvedbe proste reje krav molznic in plemenskih živali.

POVEZAVE