Loading...

KDO SMO?

Kmetija Jakopič je družinska kmetija, na kateri dela in živi več generacij. Začetki naše kmetije segajo v začetek 20. stoletja. Kmetija se nahaja v vasi Podpeč v dobrepoljski dolini. Naša glavna dejavnost je pridelovanje krompirja.

Ukvarjamo se s trgovino ‘od vrat do vrat’, saj nam je pomemben neposredni stik s potrošnikom.

Naša druga dejavnost je živinoreja in ker se zavedamo kakovosti mleka, poseben poudarek dajemo tudi prehrani krav. Na kmetiji so že od vsega začetka krave rjave pasme, ki izvirajo iz švicarskih Alp in so dobro prilagojene na pašo in skromnejše razmere. Vso krmo pridelamo sami, kakovostne dodatke za prehrano krav pa dokupimo. Na kmetiji se nekaj naših krav tudi prosto pase. Imamo nekaj travnikov, na njivah pa pridelujemo krompir, žita, koruzo in vrtnine.

Poleg osnovne kmetijske dejavnosti opravljamo tudi dopolnilno kmetijsko dejavnost – mlinarstvo. Imamo več različnih vrst moke, kaše in zdroba.

Imamo certifikat Integrirane pridelave poljščin in zelenjave in zaščitni znak “Izbrana kakovost – Slovenija”.